• Jagoda Niewiadomska trenuje w najlepszej stajni świata (stajnia piker okolice Lublina – sjpiker.pl) najlepsza uczestniczka!