MP-B, warka, wyniki_II_polfinal_dzień 2

MP-B, warka, wyniki_II_polfinal_dzień 2