Próba Caprillego z oceną stylu jeźdźca, program 2

Próba Caprillego z oceną stylu jeźdźca, program 2