Próba Caprillego z oceną stylu jeźdźca, program 13

Próba Caprillego z oceną stylu jeźdźca, program 13