GOLD 1 at CSI Baltic Tour at Palac Ciekocinko, Ciekocinko, Poland

GOLD 1 at CSI Baltic Tour at Palac Ciekocinko, Ciekocinko,
Poland

Ciekocinko, Poland – 2014 August 15: 129NCD3S during CSI Baltic Tour at Palac Ciekocinko.(photo: © Herve Bonnaud).