Sprostowanie do Listu Prezesa PZJ Łukasza Abgarowicza

Sprostowanie do Listu Prezesa PZJ Łukasza Abgarowicza