Propozycje ZR-B LM LPP 22-23.08. Poczernin, letni Puchar Poczernina, Liga Mazowsza

Propozycje ZR-B LM LPP 22-23.08. Poczernin, letni Puchar Poczernina, Liga Mazowsza