Propozycje parkury szkoleniowe, Facimiech 13-14.12.2014

Propozycje parkury szkoleniowe, Facimiech 13-14.12.2014