2014.11.29-11.30, Konsultacje szkoleniowe, Facimiech

Program