Barcelona, 27.9.2013, Furusiyya FEI Nations Cup?Final Barcelona 2013. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) and Clouwni. Photo: FEI/Tomas Holcbecher

Barcelona, 27.9.2013, Furusiyya FEI Nations Cup?Final Barcelona 2013. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) and Clouwni. Photo: FEI/Tomas Holcbecher

Barcelona, 27.9.2013, Furusiyya FEI Nations Cup™Final Barcelona 2013. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) and Clouwni.
Photo: FEI/Tomas Holcbecher