Hipodrom Sopot, 18-19.10.2014, Wyniki P (sobota)

Hipodrom Sopot, 18-19.10.2014, Wyniki P (sobota)