Hipodrom Sopot, 18-19.10.2014, Wyniki LL (sobota)

Hipodrom Sopot, 18-19.10.2014, Wyniki LL (sobota)