FEI Reem Acra Freestyle third place Anna Kasprzak (DEN) – Donn Perignon

FEI Reem Acra Freestyle third place Anna Kasprzak (DEN)  - Donn Perignon