About Brunon Szary

Z wykształcenia technik hodowli koni, mgr germanistyki. Członek kilku szczecińskich stowarzyszeń jeździeckich (studenckich i kawaleryjskich), pasjonat turystyki konnej i rekonstrukcji historycznych z udziałem koni. W latach 2006-2010 - masztalerz i koniuszy w różnych stajniach i ośrodkach jeździeckich. Obecnie: nauczyciel i wychowawca w Technikum Hodowli Koni w Benicach.

Posts by Brunon Szary: